Tappara-fanit Mouhijärveltä, ilvesläiset citystä? Selitys: menestyvät ideat leviävät

Ilveksen kannattajat mollaavat tapparalaisia mouhijärveläisiksi. Syynä on urbaani legenda, jonka mukaan Tappara-fanit tulevat ympäryskunnista. Väitteen mukaan aito perustamperelainen kannattaa Ilvestä.

Aihetta on tutkittu jonkun verran, mutta lopullinen vastaus vaatisi massiivisen, alueellisesti oikein painotetun kyselyn. Viimeksi aihetta kartoitti Mtv, joka paikansi Ilveksen ja Tapparan kausikortit katuosoitteiden perusteella.

Kausikortitkaan eivät tietysti anna lopullista vastausta, sillä kausikorttien ostajakunta saattaa olla tilastollisesti vinoutunut. Toisaalta kausikortin omistaminen ei välttämättä kerro suoranaisesta kannattajuudesta, sillä yrityksillä on paljon kausikortteja. Sen vuoksi putsataan Mtv:n aineistosta 1-loppuiset postinumerot, jotka viittaavat yritysten postinumerolokeroihin. Lisäksi summataan kausikorttien määrät kuntatasolle, jotta päästään tekemään aluevertailuja tukevammalta pohjalta.

Tapparalla on Mtv:n keräämään aineiston mukaan huomattavasti enemmän kausikorttilaisia - tämä johtunee ennen kaikkea joukkueiden viime vuosien menestyksestä, ei niinkään eroista varsinaisessa kannatuksessa. Jotta kannatuksen suhteelliset erot eri alueilla voidaan selvittää, kausikorttien osuuksia on vertailtava toisiinsa. Tämän vuoksi lasketaan Tapparan ja Ilveksen kausikorttien keskinäinen suhde koko aineistossa ja verrataan tätä lukua eri alueiden vastaavaan suhdelukuun. Jos suhdeluku saa arvon 1, kausikortteja on verrattavissa olevilla alueilla suhteellisesti sama osuus.

Tapparan kannatus kasvaa, mitä kauemmas Tampereelta mennään

Jotta tarkasteluun saadaan enemmän massaa, verrataan Tamperetta, Tampereen naapuruuskuntia (Lempäälä, Kangasala, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) ja Pirkanmaan muita kuntia toisiinsa. Tampereen suhdeluku osoittaa, että Tampereella Tapparan kausikorttien osuus on 3,2 prosenttia pienempi kuin koko aineiston suhdeluku. Tampereen naapuruuskunnissa Tapparan kausikorttien suhteellinen osuus puolestaan on 3,7 ja muualla Pirkanmaalla 15,6 prosenttia suurempi kuin koko aineiston suhdeluku.

Joten mitä pidemmälle Tampereelta mennään, sitä hieman suurempi Tapparan kausikorttien osuus on. Tämä osaltaan vahvistaisi Mouhijärvi-väitteen jonkinlaista todenperäisyyttä, vaikka erot varsin pieniä ovatkin. Lisäksi on huomioitava, että kaikilla alueilla Tapparan kausikorttimäärät ovat absoluuttisesti selvästi Ilvestä suuremmat. Myös suhteessa koko väkilukuun kausikorttimäärät ovat pieniä, joten ne eivät automaattisesti heijasta alueiden todellista kannatuspohjaa.

Entä sitten itse Mouhijärvi? Se kuuluu nykyään Sastamalaan, mutta tarkistetaan kuitenkin vanhan Mouhijärven alueen kausikortit. Kun kaivaa varastosta esiin vanhan liiton paperiset kuntarajat, ja vertaa niitä kausikorttikarttaan, muinaisen Mouhijärven alueelle sijoittuu kolme kausikorttia, joista kaksi on Tapparan. Ainakaan kausikorttiaineisto ei siis varsinaisesti tue myyttisen Mouhijärvi-ilmiön olemassaoloa.

Mutta kappas, vierestä, vanhasta Vammalasta löytyy oikea tapparalaiskeskittymä! Kun suhteutetaan Sastamalan Ilveksen kausikorttien omistajat kaikkiin Sastamalan kausikortteihin ja suhteutetaan tämä suhdeluku vastaavaan tunnuslukuun koko aineistoista, lukema on Juupajoen ja Urjalan jälkeen koko Pirkanmaan pienin. Kenties mouhijärveläisilmiön lanseeraajilla onkin vain ollut maantieto hieman hakusessa.

Menestyvät ideat leviävät

Tampereella Ilveksen ja Tapparan kannatuslukemat ovat hyvin lähellä toisiin, mutta mitä kauemmaksi Tampereelta mennään, sitä enemmän Tapparan kannatus näyttäisi kasvavan. Miksi näin? Syy imartelee Tapparaa.

Jääkiekon seuraaminen levisi Tampereen ympäryskuntiin laajassa mittakaavassa vasta 1970-luvulla. Silloin(kin) Tappara oli menestyvämpi osapuoli, joten on luonnollista, että Kirvesrinnat valikoitui todennäköisemmin suosikkiseuraksi.

Mouhijärveläiskuittailun tehovoima on siis samaa luokkaa kuin herjaisi kehonrakentajaa siitä, että lihakset vievät enemmän ilmatilaa.